Elling-Reitan

En av Norges mest kjente malere og grafikere og kjent på folkemunne som «maleren med de fine fargene». Elling Reitan er en av vår tids mest kritikerroste og ettertraktede kunstnere. I Kapital (nr. 7/2000) beskrives Elling Reitan som ”en rasende flink maler” og det hevdes at prisen på Reitans bilder ha økt med mellom 20 og 25 % hvert år de siste fem årene.

Læremestre
Odd Nerdrum var Elling Reitan første læremester, noe som kommer tydelig frem i hans første arbeider. Sommerfuglformen som ofte går igjen i hans bilder, gir han kunstnervennen Jens Johannessen æren for.