Tom-Erik-Andersen-

(f.1964) bor og arbeider i Drammen.
Han er utdannet fra Asker Kunstfagskole og har vært elev hos Oddmund Raudberget og Kjell Eivind Wang.

Andersen har en lang rekke utstillinger og mange utsmykningsoppdrag bak seg. Han er innkjøpt av en rekke selskaper og offentlige institusjoner.
Hans kunst har blant annet vært benyttet i fagtidskrifter og som bokomslag.
Han er også blitt en del av skolepensum! En av hans installasjoner er tatt med i boken Dialogos som benyttes i 9. Klassetrinn.

Andersen har skapt et gjenkjennelig og særegent utrykk og hans surrealistiske motiver formidles gjennom et rent og direkte formspråk. Titlene på hans bilder er viktige og må ses på som en del av kunstverket.
Bildene har et grunnleggende hovedtema; Oss mennesker og det livet vi lever. Situasjonene han skaper kan oppfattes som melankolske eller humoristiske, men likevel er symbolikken tydelig. Bildene gjør oss nysgjerrige og vi vil vite mer!

Tom Erik Andersen ønsker nettopp det. Bildene hans formidler en ”historie”. Han ønsker at betrakteren skal tolke maleriene, finne sin ”historie” og gjerne ta med inntrykkene videre.

Som han selv sier: ”Jeg maler ikke hva jeg ser, jeg maler hva jeg føler ”