Lars_Roger_Furnes

Kunstneren ble født i Ålesund 4. juli 1948 hvor han også vokste opp, men som voksen har han bodd mye i utlandet og skaffet seg solid kunstutdannelse. På 1970-tallet studerte han noen år i Berlin, på 1980-tallet studerte han i Paris med den franske stats kunstnerstipend. Midt på 1990-tallet slo han seg ned i Mandal og gjorde sørlending av seg.