Olaf-Storo

Eg blei født i Levanger i 1953. Eg har jobba med kunst på heiltid sidan 1987. I 1989 kom eg te Svalbard første gongen, turen gjekk te Kunstnarhytta i Ny-Ålesund, dette besøket satte merke og nå er eg på Svalbard meir enn halve året. Per i dag har eg adressa her oppe. Eg flytta opp hit i 2003 og bur i Longyearbyen framleis.

Det nye Atelieet blei fullført i 2009 og nye prosjekt har oppstått. Nå er det ein hangar på den gamle flyplassen i Adventdalen som venter på å bli restaurert. Ein kan vel sei at alle prosjekta mine er portretter av mitt liv, om det er einsemda eller ljoset som set i gang prossessane.

Etterkvart betyr nok vener og kammeratskap meir og meir. Ein kan tydeleg sjå at bildene er levde motiv. Ærlighet er det viktigaste og dette gjeld og i høgaste grad produksjonen. Eg lagar litografier i små opplag i mitt eige verksted – enten på Svalbard eller i Kristiansand. Og du vil aldri sjå at mine opplag oppstår i ”ny drakt” for teikningen bler slipt vekk fra steinen etter kvar farge.