Astrid-Skaaren-Fystro

Tegner og grafiker
Født i Våle 1939 og bosatt på Nøtterøy.
Har utført illustrasjonsoppgaver for aviser, blader
og bøker. Hun er representert i ‘Norske Tegnere’, Tegnerforbundet 87,