Eldar-Parr

Maler og grafiker. Født i 1963 i Hellesylt. Privat lære hos billedhugger og maler Oddmund Raudberg 1991 – 92. Eget studio i Oslo 1991. Kunstneren har tidligere arbeidet med treskurd, kunsthåndverk og utsmykningsarbeid. Fra 1993 har han arbeidet mest med bildende kunst. Odd Nedrum elev, men kanskje den av elevene som har frigjort seg mest fra sin læremester. Han arbeider mest med oljemalerier, men litografiet har blitt en meget viktig uttrykksform for han. Når han lager litografier, er det i stor grad mediet som bestemmer uttrykket, og han tiltrekkes av å kunne utforske de spesielle mulighetene litografisteinen byr på.
Mange mennesker, like mennesker, mennesker i bevegelse, mennesker på vandring. Så lenge lengselen er større enn frykten, er vi i bevegelse.