Inger Karthum

«Kunst handler for meg om grunnleggende ting som angst,
glede, forgjengelighet, evighet, nærhet og distanse.
Jeg liker å tro at det vi tar for gitt må avdekkes igjen og igjen.
Vi kan bli provosert, opprørt, urolig eller opprømt av kunst. Kunst, som ofte
betraktes som unyttig og ulønnsomt, kan belyse viktige aspekter ved våre liv,
og fremme en tenkning som ikke er ment å lede fram mot noe bestemt.
Denne «unyttige» tenkningen kan hjelpe oss til å se våre liv som en helhet og
i en større sammenheng.

På 70-tallet ble grafikeren Herbert Thoma min lærer i Stavanger. Jeg, som
skulle bli maler, endte opp som grafiker. Likevel har jeg gjennom årene
jobbet med mange ulike teknikker; collage, skulptur, video, og prosjekter
også sammen med andre kunstnere. De siste årene med maleren og tegneren
Malcolm Ashman fra Bath, England.
- Inger Karthum