Bilde1

Alexander Stub sine arbeider karakteriseres ved hans sterke bruk av farger og kontraster.

Alexander Stub er født i Bergen (1978).
Han hadde sin første separatutstilling så tidlig som 1994. Etter utdannelse på Kunstskolen i Bergen hospiterte han to år på et grafisk verksted. Fra 2004 har han drevet som kunstner/grafiker på heltid.
Stub har jevnlig separatutstillinger, og er innkjøpt av og har utsmykket en rekke store bedrifter.
Alexander Stub har blitt en mester innen linoleumssnitt, en teknikk som færre og færre jobber med. Linosnitt er en gammel teknikk som er nært beslektet med tresnitt.

Personlige refleksjoner:
«Naturens lys og former har alltid fasinert meg. Jeg bruker mye tid på fjellet gjennom alle årets tider. Særlig våren fasinerer meg med snøsmelting og alle de kontrastene som da kommer frem. Minner og inntrykk tar jeg med meg til atelieret hvor jeg lager små skisser som igjen blir overført til linoleumsplater. Streken blir skjært vekk med små v-jern. Hvert bilde består av 3-4 plater, gjerne med flere farger på hver plate. Fargene blir rullet på med små valser på de områdene som står igjen etter utskjæringen. Platene blir enten trykket vått i vått, eller jeg lar det tørke etter hver plate. Det er alltid spennende å se resultatet etter at siste plate er gått igjennom pressen.
Opplagene mine er små og består som regel av 25-35 eksemplarer. Jeg trykker alle bildene mine selv, noe som gjør at de blir så original som de kan være.»  

Kunstnerisk utvikling:
I de tidligste arbeidene mine jobbet jeg stort sett abstrakt, med lyset og formene fra naturen. Begynte etter hvert med konturer av fjell og landskap. Dette ofte med enkle og klare linjer for å få frem det ville og vakre. I enkelte av bildene har jeg forsøkt å få mest mulig ut av få farger og heller ikke skjære så mye i platene for å beholde de klare og rene flatene. I en del av mine aller siste linoleumssnitt har jeg tatt inn enkle konturer av folk. Har beholdt fargespillet fra naturens side med abstrakte former. En kan se hvordan figurene leker seg i fargene. Spennende å få oss mennesker inn i vår vakre natur. Vi er jo en del av den, selv om vi ofte går inn for å ødelegge den.