Anne i kunst_1

”Hun leker seg med farger, mennesker og innlegg i kultur- og samfunnsdebatter. Store flater forteller noe om tid og mennesker. Underfundig
humor får deg til lete rundt på lerretet. Hun ønsker ikke å fortelle hva du skal oppleve, men titlene leder deg et stykke på vei.” Varden

Anne Valen Næss vokste opp i Sandefjord i musikkmiljøet rundt foreldrene, sangpedagog Mary Valen og dirigent Sverre Valen. Musikken var selve
livet og var grunnlaget for familiens livsstil. Det var nærmest en selvfølge at Anne også valgte å utdanne seg innen musikk, nærmere bestemt
ved Østlandets Musikkonservatorium i Oslo. Hovedfag var klaver og kordireksjon. Hun arbeidet lenge som kordirigent, musikklærer og organist.
Etter hvert har imidlertid malingen mer og mer tatt over for musikken, og nå er det billedkunsten som er hovedbeskjeftigelse. I løpet av få år
har hun markert seg som billedkunstner. De fleste av oss beholder heldigvis noe av barnet i oss livet ut. For Anne har det medført at hun
alltid har sett farger når hun hører musikk. Det er også fargene som er fundamentet i billedkunsten hennes. Hun er en utpreget kolorist.
Produksjonen omfatter hovedsakelig malerier i akryl og noe olje. Motivene dreier seg først og fremst om halvfigurative menneskeskikkelser og
abstraherte og forenklede landskap. Fantasifulle dyrefigurer forekommer også ofte, gjerne som observatører av eller kommentatorer til
menneskelig adferd. Ulike elementer, som dyr og musikkinstrumenter i skjønn forening med menneskeskikkelser, er også en måte å symbolisere
ulikhet mellom individer. Innfallsvinkelen kan være mellommenneskelige relasjoner og funderinger, samfunnsdebatt, litteratur mm. Valen Næss
arbeider periodevis i ulike teknikker og kommenterer gjerne kultur, samfunn og verdensbegivenheter i kollasjer. Humor ligger ofte på lur, mer
enn hun selv er bevisst i skaperprosessen. “Dette kapittelet i livet mitt er en stor glede for meg, og den overveldende responsen jeg har fått
er en fryd å oppleve,” sier hun.

Anne Valen Næss har gitt en lang rekke separatutstillinger, deltatt på mange kollektivutstillinger og listen over utsmykningsoppdrag og
innkjøp er betydelig.