Al Wagiella, sudanesiskfödd bildkonstnär och grafiker, född 1939.
Al Wagiella studerade vid Khartoum Technial Institute Fine Art och på konstakademien i Prag samt i dåvarande Västtyskland och i Sverige.