Bjorn_Chr_Roed_

Kunstneren ble født 15. mai 1938 i Mandal. Etter noen år i Bergen i begynnelsen av 1960-årene, flyttet han i 1964 til Stavanger, hvor han fortsatt bor.
Bjørn Chr. Røed sitat:
Kjærlighet til kystlandskapet har i alle år vært drivkraften i mitt bildespåk, selv om også andre motivkretser kan inspirere meg fra tid til annen. Tidligere var impresjonismen og dens subjektive bildesyn på landskapet utgangspunktet for mine egne bilder, men etter hvert har jeg beveget meg mot et mer abstrakt og friere uttrykk. Ofte finner jeg formene jeg søker i skjæringspunktet mellom naturalisme og abstraksjon.