Erlend-Briggar-Larsen

Erlend Briggar Larsen er født i 1972, og er oppvokst i Haugesund. Fra han var i 11–12 års alderen har
han tatt en rekke tegnekurs, først i form av Åke Skiölds brevkurs, og deretter flere kurs i akttegning på
kulturhuset Slakthuset i Haugesund. Etter artium tok han tegning form og farge på Åkra videregående
skole, før han i 1992 begynte på Kunsthøgskolen i Bergen. Der fullførte han hovedfaget i tegning i 1997.
I 2003 fikk han graden Master of Fine Art, fra New York Academy of Art, og som en del av denne utdannelsen
studerte han også en periode på Ruskin College of Fine Art i Oxford. Briggar Larsen har to
ganger hatt kunstverk på Høstutstillingen, han har hatt flere separatutstillinger, og i 2002 fikk han stipend
fra U.S. – Norway Fulbrights Foundation.