Kjell-Hellstroem

Kunstneren ble født 11. juni 1936 i Karlstad, Sverige. Bosatt i Rottneros. Gift med en norsk dame. Eldstesønnen er bosatt i Stavanger.
Studier hos Sven Schytzer-Branzen, Tor-Ivar Andersson og Erling Ärlingsson, Sunne.Grafikkstudier hos Terje Grøstad, Norge. Kunsthistorie ved Lunds universitet.