Jan-Kristoffersen

Kunstneren ble født 27.april 1948 på Sola, hvor han fortsatt bor.