Thorstein-Rittun

Norsk maler, elev av Per Krohg ved Statens Kunstakademi 1947–50. Han malte fargerike, klassisk velkomponerte figurbilder, ofte med humoristiske eller festpregede motiver. Dekorasjonsarbeider i bl.a. Alta videregående skole, Gravberget kirke og skipene Sagafjord, Kronprins Harald og Prinsesse Ragnhild. Bokillustrasjoner. Representert i Nasjonalmuseet/Museet for samtidskunst i Oslo.  Kunstneren døde i april 2018 - nær 90 år gammel, aktiv helt til det siste.