Diao Jian

Diao Jianble født i Beijing i 1957, hvor han fortsatt bor.  Jeg møtte han på kunstnerplassen ved Temple of Heaven i Beijing i 1998.  Da startet et vennskap som førte han til tre måneders Stavanger-opphold i 2000 hvor han innviet vår kunstnerbolig i Gamle Stavanger.  Han har topp kunstakademi-utdannelse fra Beijing og er medlem av Det kinesiske kunstnerforbundet.