Født 1973. Russisk billedkunstner, utdannet i St. Petersburg. Bor og jobber i Norge hvor han har hatt en rekke utstillinger.