Merete Løndal

webbilde,+ego

Merete Løndal ble født på Notodden, Norge 1971, og flyttet til Berlin, Tyskland i 1991 hvor hun jobbet som musiker. I denne perioden begynte hun også å male.  I 2000 returnerte hun tilbake til Norge og begynte å studere kunst og design. Hun etablerte seg så som billedkunstner i Norsk Hydros gamle lokaler i 2007.  

Arbeidene består av eggoljetempera på lerret, og særmerkes av en tykk såle, bygget opp av lag på lag med maling. Maleriene er figurative, men motivene oppleves likevel fragmenterte og forvrengte, tidvis redusert eller utvisket fordi ulike motiv fra forskjellige plan blandes sammen. Ofte er det tre eller flere flater som møtes i en, oppløses eller glir inn i hverandre som speilinger i et vindu.