Lena Akopian fra Drammen er en anerkjent kunstner i sitt eget, unike formspråk.Akopian henter gjerne elementer fra italiensk renessansekunst i sine kunstverk, men har gjennom sin egen maner, funnet frem til et unikt og personlig uttrykk.
Hun er opptatt av å vise hvordan mennesket er integrert i naturen – hvordan vi hører sammen
som en enhet. Gjerne gjennom bruken av farger, bevegelser og stemninger.Lena har ved siden av sin utstillingsaktiviter i Norge, stilt ut i land som Finland, Latvia, Russland, Armenia, Litauen, Italia, Frankrike, U.S.A., Spania, Tsjekkoslovakia, Tyskland med flere.