Om Galleri Amare

www.amare.no

Oktober 2017: Galleri Amare åpner egen nettbutikk.

Vi har gått gjennom all den spennende, varierte kunsten vi får presentere her i Galleri Amare på vegne av mer enn 230 kunstnere – de fleste norske, men noen utvalgte fra Danmark, Sverige, England, Tyskland, Russland, Uzbekistan, Bosnia, Spania, USA, Australia og Thailand.

Det er lagt inn mer enn 6000 bilder, men det jobbes kontinuerlig for å gjøre utvalget enda større.

Galleri Amare

Galleri Amare ble startet av Marit og Carl Helge Hana 11. januar 1991 med en stor kollektivutstilling med arbeider av 78 kunstnere. Siden har galleriet ekspandert med utvidelse av lokalene til vel 300 kvm, oppstart av eget rammeverksted og i 1998 ved anskaffelse av flott kunstnerbolig med atelier i Blidensolstredet 6 i Gamle Stavanger.

I januar 2005 kjøpte galleriet også det verneverdige barndomshjemmet til Lars Hertervig, en av tidenes største norske billedkunstnere. Adressen er Rosenberggt. 38. Huset ble flyttet fra Tysvær til Stavanger i 1838. Huset var ikke nytt da det ble flyttet, så det fremstår som et av byens eldste trehus.